h1
h1
h2
h2
h3
h3
previous arrow
next arrow

.ประชาสัมพันธ์.

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ได้รับรางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม และได้รับรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ร่วมสนับสนุนของรางวัลและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ร่วมสนับสนุนของรางวัลและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ส่งใจให้เด็กพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๙ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

เปิดทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ 8.00 – 12.00 น.

ปิดทำการ
ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Scroll to Top